En kärnfull policy för sociala för sociala medier

Vissa källor gör gällande att Microsoft redan 2005 tog fram en riktigt kort men kärnfull policy för sociala medier. Policyn fokuserade på anställda med bloggar.

”Be smart.” Or, if that isn’t clear enough: “don’t be stupid.”

 

Många jag träffar när jag är ute på företag och organisationer har en liknande inställning. Man hänvisar till någon form av ”sunt förnuft”. Problemet med att hänvisa till sunt förnuft handlar främst om att man som medarbetare har svårt att veta vad som förväntas. Jag har personligen aldrig heller träffat någon som ansett sig sakna sunt förnuft.

Så jag rekommenderar en mer utförlig policy för sociala medier. Även om Microsofts policy från 2005 är rätt finurlig.

Länkar
http://scobleizer.com/2005/12/30/alaska-employees-not-posting-smart/

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019