Förskolepersonal kränks av föräldrar på Facebook

På förskolorna i Knislinge och  Hjärsås i Kristianstad har man haft problem med att föräldrar kränker personalen på sociala medier. Kränkningarna har varit såpass omfattande att det u fortsättningen kommer det att resultera i polisanmälan. Förskolorna har därför tagit fram en handlingsplan.

Förskolornas handlingsplanen
Kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial (utfrysning eller ryktes-spridning). Kränkningen kan också vara text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms och sociala medier). Vid kränkning där en person namnges eller en förskola namnges polisanmäler förskolan direkt, utan att ta kontakt med förälder.
1. När personal får kännedom om kränkningar tas kontakt med berörd vårdnadshavare omedelbart.
2. Vid upprepade kränkningar kommer förskolan att kalla förälder till ett möte.
3. Vid ytterligare kränkning sker en polisanmälan.

Jag tycker att det är viktigt att en sådan här policy / handlingsplan måste vara ordentligt förankrad bland föräldrarna för att vara funktionell.

Länkar:
http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article2112158/Forskolepersonal-krankt-pa-Facebook.html
http://www.expressen.se/kvallsposten/kranks-pa-facebook-av-barnens-foraldrar/

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019