Om polisens policy för sociala medier och tre konkreta tips

Hur ser polisens policy för sociala medier ut egentligen? Det är en fråga som väcks efter att man läst Daniel Wiklanders debattartikel idag. Daniel beskriver många av de problemen som kan uppstå när man som offentlig myndighet kommunicerar med omgivningen.

Daniel skriver

Poliser bär batong, pepparspray och pistol med expanderande ammunition. De har rätt enligt lagen att använda sina vapen när de anser att det behövs, till och med att döda i vissa lägen. De har rätt att utöva makt över människor, och det minsta vi kan begära i gengäld är ett korrekt uppträdande.

Korrekt uppträdande är enligt mig nyckelbegreppet som summerar behovet av en sammanhållen strategi för sociala medier. Vad som är korrekt uppträdande varierar från organisation till organisation. I nuläget är det tyvärr den berömda fingertoppskänslan i samverkan magkänslan som styr många organisationers uppdateringar.

Policy för sociala medier

Innan man som myndighet kastar sig över twitter är det viktigt att anknyta till organisationens policy för sociala medier. Hur resonerar man som organisation i stort kring närvaron i sociala medier?

  1. Tänk genom hur myndighetsuppdraget ser ut och att kopplingen är tydlig
  2. Bestäm vad man vill uppnå med twittrandet Publicera pressmeddelanden eller skapa dialog och debatt?
  3. Gör en checklista som speglar organisationens värdegrund och se till att den följs

Checklistan bör finnas vid tangentbordet hos den som får uppdraget att twittra. Trots den ibland lättsamma tonen som finns på twitter är det viktigt att det hela tiden handlar om myndighetskommunikation.

Intet nytt under solen

I en forskarantologi från 1988 skildras det man betraktade som en informalisering av myndigheters språkbruk: Under titeln ”Hej, det är från Försäkringskassan!” analyseras förändringen från strikt formell till mer vardagligt språkbruk. Undrar vad de skulle ansett om twittrande poliser…

Länkar

http://debatt.svt.se/2012/11/04/polisens-twittrande-har-blivit-obehagligt-maktsprak/

http://text100pr.se/polisen-ett-lyckat-exempel-pa-transparens-i-sociala-medier/

 

1 comments On Om polisens policy för sociala medier och tre konkreta tips

  • Dessa tips kan vilken myndighet eller vilket företag som helst ta till sig. Enkelt och tydligt. Tror dock att det finns en utmaning för polisen att säkerställa trovärdighet, men det är inget problem så länge man som det sägs i din blogg och hänvisad artikel. ”Uppträder korrekt”. Tror att begreppet kan uppfattas olika, på samma sätt som varför jag är polisman säkert har olika utgångspunkter.
    Den stora utmaningen är att skapa kopplingen till sina värderingar, förankra dom hos medarbetarna, och framförallt leva dom? Då tror jag det handlar mycket om att visa upp ”goda exempel i verksamheten”.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019