Sociala medier och socialtjänsten

I en gammal NWT läser jag om en socialsekreterare i Forshaga som av misstag lyckas ringa upp en klient från sin mobiltelefon under en bilfärd. Ovetande om att klienten hör allt som sägs i bilen berättar hon för sin passagerare om sitt arbete. Klienten spelade in hela samtalet och kontaktade NWT. Av det som står i NWT’s artikel känns det som att socialsekreteraren redan har bestämt sig för utfallet av en utredningsåtgärd. Socialchef Rose-Marie Sundström förklarar sin handläggares samtal med:

Jag kan tänka mig att hon var urslut och tröttkörd. Man kan ha sådana dagar ibland. Vi har pratat om det och hon säger att hon inte har en förutfattad mening.

Jag hoppas verkligen att ljudfilerna från samtalet artikeln handlade om inte hamnar på nätet eftersom det var ett förtroligt samtal mellan två människor. Oavsett om besluten varit välgrundade eller inte får publiceringar av det här slaget oerhörda konsekvenser för den enskilda handläggaren och arbetsplatsen.

Socialtjänstens uppdrag och sociala medier

Inom socialtjänsten arbetar man med det mest privata och personliga i människors liv. Att bedöma föräldraskap och barns livssituation är ett komplext arbete baserat på forskning, kunskap och erfarenhet. Att omhänderta ett barn är det ett av de största ingrepp samhället kan göra i människors liv. Den som upplever sig som orättvist behandlad i en utredning har numera nya kraftfulla verktyg för att påverka och skapa diskussion kring sitt ärende. Den som känner sig kränkt av socialtjänsten drar sig inte för att publicera handläggares namn och personuppgifter på nätet och i bloggar.

Sedan mitten av 90-talet har mediadrev och vinklade reportage varit en faktor som påverkat arbetsmiljö och förtroendet för socialtjänsten. Att media ska rapportera om missförhållanden i samhällsapparaten är det nog ingen som ifrågasättter men vi vet också att många reportage varit kraftigt vinklade.  De nya medierna har skapat nya möjligheter till granskning men baksidan blir att man lätthet publicerar granskande artiklar där man inte drar sig för att skriva ut namn och lägga ut bilder och filmer från möten och omhändertaganden.

Jag tar inte ställning i just det här fallet, men ur ett arbetsmiljöperspektiv sätter det ljuset på en viktig fråga. Vem vill ha lögnare, kidnappare och idiot som träffar på google vid en sökning på sitt eget namn?

mobil i fickan

 

Artiklarna i NWT:
http://www.nwt.se/forshaga/article918441.ece
http://www.nwt.se/forshaga/article918440.ece
Utbildning och worskhop i sociala medier och socialtjänsten:
Sociala medier och socialtjänsten

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019