Studieförbundet Vuxenskolan

För dryga tjugo år jobbade jag på McDonald’s i Karlstad. Inspiratören och entreprenören Johan Danielsson gjorde då stort intryck med sitt ledarskap. Många år har gått och Johan är idag verksamhetsledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Idag föreläste jag för honom och personalen när de sparkade igång verksamheten för hösten.

Henrik Sköld och Johan Danielsson

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019