Vad kännetecknar en bra policy för sociala medier?

Idag föreläste jag och för en ledningsgrupp inom offentlig förvaltning om negativ exponering i sociala medier. Många bra diskussioner och frågor bollades och vändes fram och tillbaka.

När det gäller offentlig verksamhet blir utformning och implementering av själva policyn för sociala medier extra viktig eftersom man måste förhålla sig till meddelarfriheten.  Rätten att få uttrycka sig kritiskt mot sin arbetsgivare är självklar och lagstadgad.

En bra policy för sociala medier måste därför uppmuntra till eftertänksamhet samtidigt som den aldrig får antyda att man vill hindra medarbetare från att vara kritiska. Det innebär att en bra policy blir ett stöd till medarbetarna i deras förhållningssätt till sociala medier snarare än en ett regelverk fyllt med pekpinnar.

Policy för sociala medier

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019