Varför behövs en policy för sociala medier?

Allt fler företag skaffar sig en policy för sociala medier. Ett steg som är helt naturligt och nödvändigt som jag ser det. För att kunna förvänta oss ett schysst beteende i sociala medier måste man också tydligt berätta VAD vi förväntar oss. En bra policy för sociala medier ska ge stöd och trygghet. En tydlig policy gör även att medarbetare vågar skriva och vara aktiva i sociala medier.

När det gäller offentlig verksamhet blir utformning och implementering av själva policyn för sociala medier extra viktig eftersom man måste förhålla sig till meddelarfriheten.  Rätten att få uttrycka sig kritiskt mot sin arbetsgivare är självklar och lagstadgad.

En bra policy för sociala medier måste därför uppmuntra till eftertänksamhet samtidigt som den aldrig får antyda att man vill hindra medarbetare från att vara kritiska. Det innebär att en bra policy blir ett stöd till medarbetarna i deras förhållningssätt till sociala medier snarare än en ett regelverk fyllt med pekpinnar.

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019