Skärmar, spel och snapchat

Internet och sociala medier är för de flesta barn och unga en trygg och välfungerande plats. Däremot vet vi genom forskning att barn som befinner sig i riskzoner offline är de barn som löper störst risk på nätet. Detta innebär att barn som är placerade eller bor på institution ofta befinner sig i riskzonen även för att att fara illa på nätet.

En temadag för dig som jobbar med barn i samhällsvård. Den här utbildningen passar dig som är kontaktfamilj, socialsekreterare eller familjehem perfekt. En utbildningsdag kring barn och unga som är placerade i familjehem och HVB.

  • Att uppmärksamma psykisk ohälsa kopplat till nätet
  • Dataspelsberoende; vilka är riskgrupperna?
  • Sociala medier som självskadebeteende
  • Push eller pull? Vad är det som driver vad
  • Sociala medier som friskhetsfaktorer

För kontaktuppgifter och offert:
http://natvanor.se/boka-en-forelasning-om-sociala-medier/

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019