Föreläsningar

Skärmar, spel och snapchat

september 10, 2018
henrik pallin föreläsare sociala medier

Internet och sociala medier är för de flesta barn och unga en trygg och välfungerande plats. Däremot vet vi genom forskning att barn som befinner sig i riskzoner offline är de barn som löper störst risk på nätet. Detta innebär att barn som är placerade eller bor på institution ofta befinner sig i riskzonen även för att att fara illa på nätet.

En temadag för dig som jobbar med barn i samhällsvård. Den här utbildningen passar dig som är kontaktfamilj, socialsekreterare eller familjehem perfekt. En utbildningsdag kring barn och unga som är placerade i familjehem och HVB.

  • Att uppmärksamma psykisk ohälsa kopplat till nätet
  • Dataspelsberoende; vilka är riskgrupperna?
  • Sociala medier som självskadebeteende
  • Push eller pull? Vad är det som driver vad
  • Sociala medier som friskhetsfaktorer

För kontaktuppgifter och offert:
http://natvanor.se/boka-en-forelasning-om-sociala-medier/

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply