Jag är kurator, socionom, föreläsare och expert på ungas nätanvändning. Oavsett om jag träffar elever, lärare eller föräldrar ligger fokus alltid på kommunikation, integritet och vikten av ett fungerande samspel. Boka en elevföreläsning eller ett föräldramöte du också!

 

Site Footer

© Henrik Pallin - Nätvanor 2019